19 januari tussen 0.00 en 6.00 uur

Omschrijving

Op 19 januari wordt door de leverancier van de backhaul verbinding naar Amsterdam onderhoud uitgevoerd aan onze verbinding tussen Amsterdam en Eindhoven tussen 0.00 en 6.00 uur. Als gevolg hiervan is de verbinding gedurende ongeveer 4 uur onderbroken.
 

Impact

Klanten van providers die met ons koppelen in Amsterdam Nikhef zullen in het genoemde onderhoudsvenster ongeveer 4 uur geen diensten hebben. Dit betreft onderstaande providers.

– Fiber / Stipte
– Town
– Global-E
– Progroup

Tevens zullen ook verbindingen van Pocos en Netrebel klanten uitvallen aangezien zijn gebruik maken van hetzelfde tracé om met ons in Eindhoven te koppelen.


Exuses voor de late aankondiging, helaas zijn wij ook niet eerder door de leverancier van de verbinding op de hoogte gesteld en hebben we geen mogelijkheden om dit onderhoud tegen te houden of uit te stellen. Dit onderhoud kan dus helaas niet verplaatst of uitgesteld worden totdat de in aanleg zijnde redundante koppeling tussen Amsterdam en Eindhoven gerealiseerd is.