KG

Interview met de voorzitter

Rondom de nominatie van Kempenglas voor een prijs van de European Broadband Awards is er een interview afgenomen met onze voorzitter. Dit interview is verschenen op de website van de Europese commissie. Zie het volledige bericht op https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-good-practice-interview-kempenglas-cooperative-rural-netherlands  En de video zelf is te bekijken via Youtube.

Read More

Nieuwe zakelijke provider

Al enige tijd geleden is er een contract ondertekend met Progroup voor het leveren van zakelijke diensten op het Kempenglas netwerk. Op de volgende pagina vindt u meer informatie van de Prodial telecom & ICT leverancier. Lees meer.

Read More

Spoed verlegging kabels KempenGlas in Bladel

De eerste donderdag van december werd ons duidelijk gemaakt dat de maandag erna een groot aantal kabels van KempenGlas in Bladel onder een nieuw aan te leggen fietspad zouden verdwijnen. Hier lagen onder andere onze hoofdinfrastructuur (Cityring), een handhole, een DP en twee micro DP’s plus een groot aantal rolletjes voor later aan te sluiten panden. Daarom is er samen met onze aannemer en hun onderaannemer meteen een actie op touw gezet waardoor deze vrijdag akkoord hebben gekregen om te…

Read More

Verder onderzoek naar storingen

Nu we een steeds groter aantal werkende aansluitingen hebben gekregen, zijn er ook steeds meer mensen met vragen, opmerkingen en klachten. We zijn ons als bestuursleden bewust dat het niet fijn is als er iets niet goed werkt en proberen daar zo snel mogelijk met onze leveranciers iets aan te doen. We hebben steeds getracht de meldingen die we binnen kregen zoveel mogelijk te bundelen en te overleggen met de leveranciers en indien nodig ook individuele klachten direct bespreekbaar te…

Read More

Kies tijdig een provider

Op het moment dat U trots de provider gaat bellen dat de glasvezel verbinding binnen ligt en dat je bij die provider (naar eigen keus zie http://kempenglas.nl/diensten/) je glasvezel wil laten activeren (in gebruik nemen) blijkt dat er nog wel enige tijd overheen kan gaan voor dit gerealiseerd is. Er is zo ie zo een wettelijke bedenktijd van 14 dagen op het moment dat je een all in one pakket wil laten activeren. In die tijd kun je (kosteloos en zonder…

Read More

Het project nadert zijn voltooiing

Een korte status update van de voortgang van het project. Er wordt tot het einde van het project gegraven met 3 graafploegen. Er zijn nog 2 ploegen aanwezig in het gebied om de laatste HAS aansluitingen te realiseren. Er zijn inmiddels ruim 1800 aansluitingen status HC (Home Connected) opgeleverd. Het totale aantal aansluitingen overtreft onze eerste inschatting. We zijn als bestuur erg trots op dit resultaat, maar we danken dat natuurlijk aan jullie allemaal voor jullie inzet, geloof in het…

Read More

Weer nieuwe providers toegevoegd

Kempenglas wordt steeds vaker gevonden als het glasvezel netwerk waar ook andere providers hun diensten op aan willen bieden. Deze maand hebben we weer 2 bedrijven officieel aan onze providerlijst toegevoegd. Veelal richten ze zicht op de zakelijke markt, maar de meeste providers kunnen ook benaderd worden met vragen over een aansluiting door particulieren. Hieronder een lijst met Zakelijke providers die we op dit moment hebben vermeld op onze website.

Read More

1.000ste aansluiting KempenGlas gerealiseerd

Het gaat goed met de aanleg van het glasvezelnetwerk van KempenGlas in het Kempische buitengebied! Maandag 13 februari is de 1.000e aansluiting gemaakt bij Landgoed Baest in Oirschot. Ondanks de vorst verloopt het aansluiten voorspoedig en nagenoeg volgens planning. In Moergestel zijn alle aansluitingen al gereed. De leden daar spreken van een enorme verbetering: hoge internetsnelheid, helder beeld bij het televisiekijken en een kraakheldere telefoonlijn! Dat was in het buitengebied niet vanzelfsprekend, maar voor Moergestel inmiddels wel. Eind februari volgen…

Read More

Foto’s van diverse werkzaamheden KempenGlas

We hebben weer een aantal foto’s bij elkaar verzameld van diverse werkzaamheden die voor KempenGlas uitgevoerd worden. Hieronder kunt u oa meekijken in een POP, werkzaamheden langs de weg, en diverse metingen die uitgevoerd worden gedurende de werkzaamheden.

Read More

Uitnodiging ALV

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene  Vergadering van  BladelGlas. De agenda met bijbehorende stukken treft u aan in de bijlagen. De vergadering wordt gehouden op dinsdag 31 januari 2017 om 20.00 uur in zaal de Schouwberg in Den Tref aan de Alexanderhof te Hapert. Leden die willen reageren op stukken of een eigen voorstel willen indienen voor de ALV verzoeken wij dit uiterlijk 24 januari per mail kenbaar te maken bij ondergetekende. Kunnen wij rekenen op uw komst?…

Read More