KempenGlas heeft haar BOM-financiering rond, maar een aantal andere glasvezel-initiatieven in Noord-Brabant strijdt nog om een BOM-financiering. Er zit namelijk niet voldoende geld meer in de pot van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij om alle binnenkomende glasvezelinitiatieven te financieren. Zoals u wellicht in de krant heeft gelezen lijkt Midden-BrabantGlas nu aan het kortste eind te trekken, doordat de BOM een beschikking heeft verleend aan Mabib.

Midden-BrabantGlas is opgezet volgens het coöperatieve model van KempenGlas en wordt ook begeleid door Jo van de Pas: ‘Midden-BrabantGlas heeft binnenkort nog overleg met de BOM en overweegt een bezwaarprocedure op de beschikking van de BOM te starten. Bij de toelichting bleek namelijk dat de grote meerwaarde van de coöperatieve aanpak niet in de beoordeling is betrokken. Juist die coöperatieve aanpak heeft geleid tot massale inschrijvingen en de samenwerking van inwoners en ondernemers. Bovendien leidt het coöperatieve model tot een lagere prijs voor de inwoners. Mabib vraagt minimaal € 1.815,- per aansluiting, terwijl men bij de coöperatie met een inbreng van € 500,- zelf volledig eigendom behoudt en zo een écht open netwerk kan garanderen met inspraak van de bewoners.

Volgens Jo van de Pas kan Midden-BrabantGlas ook zonder de financiële hulp van de BOM doorgaan: ‘De BOM-financiering is immers gewoon een lening die met rente terug betaald moet worden. Zonder BOM gaan we verder met financieringsplan B.’