De eerste donderdag van december werd ons duidelijk gemaakt dat de maandag erna een groot aantal kabels van KempenGlas in Bladel onder een nieuw aan te leggen fietspad zouden verdwijnen.

Hier lagen onder andere onze hoofdinfrastructuur (Cityring), een handhole, een DP en twee micro DP’s plus een groot aantal rolletjes voor later aan te sluiten panden.

Daarom is er samen met onze aannemer en hun onderaannemer meteen een actie op touw gezet waardoor deze vrijdag akkoord hebben gekregen om te verleggen, zaterdag en zondag het werk is uitgevoerd en maandag de werkzaamheden aan het fietspad gewoon volgens planning door konden gaan.

Bedankt voor deze geweldige samenwerking tussen alle betrokken partijen. Fijn dat we de komende jaren dus nu weer ongestoord bij onze eigen kabels kunnen als het nodig mocht zijn.