Wat als ik mijn lidmaatschap wil opzeggen?

Als je niet verhuist, is dat op zich vrij onwaarschijnlijk. Technisch zou dat namelijk een enorme stap terug zijn. Maar stel dat u dat toch zou willen:

De glasvezelaansluiting wordt gezien als een onroerend goed en gaat dus deel uitmaken van uw woning/bedrijfspand zolang de aansluiting daar zit. In principe loopt uw lidmaatschap bij de coöperatie dus voor de gehele levensduur van het netwerk. U betaalt gedurende de eerste 20 jaar voor rente en aflossing voor het netwerk. Die langlopende lening zijn we immers namens alle leden, dus ook u, aangegaan. Daarnaast betaalt u gedurende de hele levensduur voor onderhoud en beheer. De aansluiting op het netwerk verhoogd echter de waarde van uw onroerend goed, net als een extra garage of dakkapel.

Besluit u geen gebruik meer te maken van de glasvezelaansluiting, dan blijven de kosten voor rente, onderhoud en beheer doorlopen. Met het huidige prijsniveau zou dat een vast bedrag van ongeveer € 30 inclusief BTW per maand zijn. De kosten voor de afname van diensten (televisie, internet en telefonie) komen wel te vervallen. Lees het lidmaatschapsovereenkomst ook na over dit onderwerp aub.

In het geval dat u uw woning gedurende de levensduur van het netwerk verkoopt, verkoopt u daarmee ook de glasvezelaansluiting en draagt u dus feitelijk het lidmaatschap van de coöperatie over op de nieuwe eigenaar. Alle lusten en lasten gaan over naar de nieuwe eigenaar. Dit eigendom van deze glasvezelaansluiting kunt u het beste door uw notaris op laten nemen in het (ver-)koopcontract. Houdt daarbij ook rekening met het ingelegde ledenkapitaal. De glasvezelaansluiting vertegenwoordigt een waarde van ± € 2.500. Als de nieuwe bewoner in een later stadium zelf glasvezel zou moeten laten aanleggen, kunnen de kosten enorm oplopen waarbij we uit ervaring weten dat deze kosten voor sommige aansluitingen zelfs boven de € 10.000,- uit kunnen komen.

Na de aflossing bent u eigenaar van uw eigen glasvezel met een minimale restwaarde van € 1.000 en een marktwaarde die waarschijnlijk veel hoger is.