Graag nodigen wij u uit voor de Algemene  Vergadering van  BladelGlas.

De agenda met bijbehorende stukken treft u aan in de bijlagen.

De vergadering wordt gehouden op dinsdag 31 januari 2017 om 20.00 uur in zaal de Schouwberg in Den Tref aan de Alexanderhof te Hapert.

Leden die willen reageren op stukken of een eigen voorstel willen indienen voor de ALV verzoeken wij dit uiterlijk 24 januari per mail kenbaar te maken bij ondergetekende.

Kunnen wij rekenen op uw komst?

We sluiten de avond rond 22.00 uur af met een drankje.

 

Met vriendelijke groet,

Simon Lamers

Secretaris.

 

s.lamers@outlook.com

 

Bijlage 1: Agenda ALV 31 januari 2017

Bijlage 2: Conceptnotulen ALV 2 september 2015