Nu we een steeds groter aantal werkende aansluitingen hebben gekregen, zijn er ook steeds meer mensen met vragen, opmerkingen en klachten. We zijn ons als bestuursleden bewust dat het niet fijn is als er iets niet goed werkt en proberen daar zo snel mogelijk met onze leveranciers iets aan te doen.

We hebben steeds getracht de meldingen die we binnen kregen zoveel mogelijk te bundelen en te overleggen met de leveranciers en indien nodig ook individuele klachten direct bespreekbaar te maken.

We zijn een aantal weken geleden zelf op zoek gegaan naar mensen die deze klachten evt. ook nog ervaren maar ons niet op de hoogte hebben gesteld. Dit heeft een aantal lijstjes opgeleverd met adressen waar de ervaring nog niet optimaal is. Deze zijn besproken met de betrokken leveranciers. Hieruit kwam 1 knelpunt naar boven wat op te lossen was door de signalen van  televisie- en internet gescheiden aan te leveren bij de Eindhoven Fiber eXchange (EFX). Door de signalen gescheiden aan te leveren kunnen ze elkaar niet meer storen. Uit metingen was namelijk gebleken dat dit mogelijk een oorzaak zou zijn van de blokjesvorming. Deze aanpassing heeft in oktober plaats gevonden en heeft positief resultaat gehad.

Helaas blijven er nog een aantal adressen over waar het nog niet optimaal is. Hier zijn TriNed en KempenGlas nu zelf bezig om op individuele basis te kijken naar de meest ideale oplossing. Bij een twintigtal leden zijn onder andere dempers geplaatst en worden metingen verricht. Ook zijn er meerdere leden die problemen ondervinden met de IP-televisie. Hier wordt door TriNed nader onderzoek uitgevoerd om ook deze problemen op te lossen. Zodra daar een gezamenlijke oplossing uit komt, die voor meerdere aansluitingen een oplossing kan zijn, wordt dit breeduit gezet.

We verwachten nog een paar weken nodig te hebben om deze eerste lijst van adressen individueel te onderzoeken. We houden u op de hoogte over de voortgang.