Inschrijven BladelGlas

Inschrijven en betalen.

Het proces van inschrijven wordt hieronder beschreven. Omdat we een Coöperatie zijn en de kosten zo laag mogelijk willen houden, maar ook geen externe kosten kunnen maken hebben we gezamenlijk de volgende procedure afgesproken.

Geef interesse van een aansluiting aan bij uw lokale bestuursleden (bij voorkeur via het mailadres bladel@kempenglas.nl). Hiervoor hebben we het adres (postcode en huisnummer) van de aan te sluiten woning/bedrijf nodig en een correspondentie adres. Graag ook telefoonnummer en e-mailadres.

Mogelijk vervuilde grond onderzoek
Indien uw woning/bedrijf NIET aan het tracé van het Kempenglas netwerk ligt en ook op sommige locaties aan het tracé is er een onderzoek vervuilde grond nodig. Voor een lengte van maximaal een halve kilometer geld hier een vaste prijs van € 500,- voor. Indien het nodig is voor het aansluiten van uw woning/bedrijf dat dit onderzoek gedaan wordt zal dit vooraf door de bestuursleden gemeld worden. Deze kosten dienen voldaan te worden VOOR we een offerte aan kunnen vragen bij onze aannemer. Deze kosten zullen NIET terug gestort worden indien u later geen deelnemer wil worden. Let op, deze kosten dienen per september 2017 alleen voor nieuwe aansluitingen buiten het tracé, bij twijfel kunt u een bestuurslid vragen of dit onderzoek voor uw woning/bedrijf nodig is.

Prijsopgave aansluiting
Indien het onderzoek niet nodig is (of gedaan is) zal door de aannemer een offerte afgegeven worden voor uw gewenste aansluiting. Door het bestuur wordt deze offerte beoordeeld en inzichtelijk gemaakt voor u.

 • Indien de kosten lager uitvallen dan € 1.500 euro excl. btw dan hoeft u geen inschrijfgeld meer te voldoen, u dient dan enkel het lidmaatschapsgeld van € 2.500,- te voldoen. (u heeft dan nl. al € 500,- betaald).
 • Indien deze kosten lager uitvallen dan € 2.000,- excl. btw dan dient u het inschrijfgeld van € 500 euro te voldoen en het lidmaatschapsgeld van € 2.500,-.
 • Indien de kosten hoger uitvallen zullen de kosten boven €2.000,- excl. btw aan uw doorberekend moeten worden en krijgt u een offerte van de lokale Coöperatie waarop de totale kosten voor u vermeld staan. Ook het inschrijfgeld van € 500,- zal hierbij opgenomen worden. Na beoordeling van de offerte kunt u zelf aan geven of u de verbinding wel of niet wil laten aanleggen.

De minimale bedragen komen dus op € 500,- EN € 2.500,- uit. Op het moment dat u geen lid wil worden zijn er verder ook geen kosten die u in rekening gebracht zullen worden (behalve de evt kosten voor het grondonderzoek wat u op dat moment al voldaan heeft).

Om de inschrijving verder te voltooien dient u de volgende stappen te voldoen:
Klik op de link van het formulier hieronder en vul dat in (graag gebruik maken van de invulvelden via de computer), uitprinten, ondertekenen, getekend voorblad inscannen en de scan als bijlage terug sturen in een antwoord naar het volgende mailadres: bladel@kempenglas.nl.

 1. Download hier het document: lidmaatschapsovereenkomst_v1.2_bladel
 2. Open het formulier hieronder en vul dat in (graag gebruik maken van de invulvelden via de computer).
 3. Uitprinten, ondertekenen, getekend voorblad inscannen of duidelijk fotograferen
 4. Kopie van afbeelding als bijlage terug versturen naar bladel@kempenglas.nl. Geen scan, fotografeer of e-mail mogelijkheid?
  Informeer bij uw buren voor hulp met het verzenden van uw formulier. Het ondertekende formulier mag u ook inleveren bij de secretaris van uw dorp of één van de bestuursleden.
 5. Inschrijfgeld (500 euro incl. BTW) per direct overmaken op bankrekening NL73RABO 0304 9774 11 ten name van Coöperatie Kempenglas U.A.onder vermelding van uw gemeente + postcode + huisnummer.
 6. Het lidmaatsgeld en evt meerkosten voor de aansluiting naar uw woning/bedrijf binnen 14 dagen storten op rekening nummer NL72RABO0302098275 tnv Coöperatie BladelGlas u.a. onder vermelding van het adres en huisnummer waar u de aansluiting voor aanvraagt.

Uw inschrijving wordt na het bovenstaande proces van inschrijven in behandeling genomen door uw locale coöperatie. Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering wordt uw inschrijving op basis van het huidige graaftracé verwerkt of verworpen.