Inschrijving ontvangen

Dank voor uw inschrijving bij KempenGlas!

Hiermee geeft u aan interesse te hebben voor glasvezel in het buitengebied van De Brabantse Kempen. Met glasvezel wordt snel internet mogelijk, al dan niet in combinatie met telefonie en/of radio en tv.

Startgeld

Om te kunnen starten met ons project verzoeken wij u om ook het startgeld te betalen. Het startgeld is eenmalig en bedraagt voor een consumentenaansluiting €25,- inclusief btw en voor een aansluiting bij een btw plichtige onderneming €121,- inclusief btw. Dit startgeld is noodzakelijk om de voorbereidingskosten zoals vergaderkosten, planvoorbereiding, aanvraag financiering, opstart coöperatie etc. van te bekostigen. U ontvangt pas na betaling een factuur. Ook als het project later niet door kan gaan, ongeacht de reden, wordt er geen geld aan u persoonlijk teruggestort!

Wij verzoeken u het inschrijfgeld over te maken op bankrekening

NL56 RABO 0131 9788 96 ten name van DataCenter Infra Solutions B.V.

onder vermelding van uw gemeente + postcode + huisnummer.

Let op, uw aanmelding is pas definitief na het betalen van het startgeld. Mocht u na het inschrijven op de site achteraf niet goed begrepen hebben dat van u verwacht wordt ook uw deel in de gezamenlijke kosten mee te dragen door het gezamenlijk afgesproken startgeld te betalen dan kunt u dat via info@kempenglas.nl kenbaar maken.