KempenGlas is een burgerinitiatief dat eind 2014 is ontstaan om een betaalbaar open glasvezelnetwerk aan te leggen en te beheren in het buitengebied van gemeente Bladel, Moergestel, gemeente Oirschot en gemeente Reusel-De Mierden. Dit met als doel de leefbaarheid van het buitengebied ook voor de toekomst veilig te stellen.

Stevige coöperatieve basis

KempenGlas heeft geen winstoogmerk en bestaat uit vier lokale coöperaties: BladelGlas, MoergestelGlas, OirschotGlas en Reusel-DeMierdenGlas. Samen hebben deze coöperaties meer dan 2.000 leden. Het bestuur van de coöperaties wordt gevormd door vrijwilligers, die zich enthousiast en betrokken inzetten voor de leefbaarheid van hun buurt. Ze zijn bijgestaan door de projectleiders Jo van de Pas en Will van Doorn.

Iedere lokale coöperatie heeft een afgevaardigde in het bestuur van KempenGlas. Door de krachten te bundelen in KempenGlas ontstaat een stevige coöperatie, die in staat is onderhandelingen aan te gaan met marktpartijen en scherp in te kopen.

Vergroten leefbaarheid

Gezamenlijk doel van de coöperaties is de leefbaarheid van het buitengebied te verbeteren en behouden voor de toekomst. Snel en stabiel internet is daarvoor een randvoorwaarde. Daarom is het betaalbaar aanleggen van een open glasvezelnetwerk de eerste prioriteit. Uitgangspunt daarbij was dat alle inwoners van het buitengebied bij aanvang tegen gelijke kosten kunnen deelnemen. Dat is gelukt! In de toekomst zou KempenGlas ook specifieke diensten of toepassingen kunnen ontwikkelen of stimuleren in het belang van haar leden.

Waardering voor KempenGlas

In korte tijd heeft KempenGlas met de inzet van een groot aantal vrijwilligers veel bereikt. Het buitengebied van De Kempen heeft zo een grote saamhorigheid en daadkracht laten zien. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Alle betrokken gemeenten steunen dit burgerinitiatief.

De Provincie en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) zijn positief, waardoor het project inmiddels landelijk met belangstelling wordt gevolgd. Ook de winst van de Brabantse Kempentrofee 2015 is een mooie waardering voor al onze vrijwilligers. Als een kers op de taart was KempenGlas in 2017 een van de finalisten van de European Broadband Awards. Daar kunnen alle leden met recht trots op zijn!

Volg ons op: