FAQ

klik op een vraag zodat je het antwoord ziet

Glasvezel vragen

Nee, bij glasvezel maakt dat juist niets uit. Het signaal is dan overal even sterk.

Ten opzichte van traditionele (koper)netwerken verbruikt communicatie via glasvezel veel minder energie. Verder is glasvezel milieuvriendelijk vanwege het feit dat er geen (giftige) metalen in de grond gaan en het is niet geleidend zodat er geen bliksem mee naar binnen kan komen via die glasvezelkabel. Ook heeft een glasvezelnetwerk een langere levensduur en minder onderhoud nodig dan een traditioneel koperen netwerk.

Meet uw internetsnelheid automatisch via deze link speedtest.

Dat belang gaat veel verder dan het gemak waarmee bijvoorbeeld grote bestanden ‘in de cloud’ kunnen worden gezet. Of de snelheid waarmee u uw fotoboeken kunt uploaden om ze te laten afdrukken. Het is ook erg belangrijk voor toepassingen als zorg-op-afstand. Om dergelijke toepassingen mogelijk te maken, is het niet alleen noodzakelijk dat het beeld van bijvoorbeeld een zorgverlener u snel en goed kan bereiken, maar ook dat úw beeld vanuit uw eigen huis snel en goed ge-upload kan worden naar de zorgverlener. Dit soort toepassingen zullen in de nabije toekomst een enorme vlucht nemen.

Glasvezel is een technologie waarmee u razendsnel kunt internetten, haarscherpe televisie kunt kijken en voordelig kunt bellen. Het is een betrouwbare en toekomstvaste verbinding, die ook voor ondernemers bij uitstek geschikt is. Glasvezel maakt diensten als (camera)beveiliging, zorg-op-afstand en onderwijs op maat mogelijk. Daarmee én met de hoge up- en downloadsnelheid ondersteunt glasvezel de bedrijvigheid in het buitengebied.

Glasvezel is op dit moment de snelste en betrouwbaarste technologie. Aangezien met glasvezel de informatie met de snelheid van het licht gaat, is het niet waarschijnlijk dat er een snellere technologie voorhanden komt. De bandbreedte zou in later stadium nog vergroot kunnen worden door het toepassen van meer kleuren licht. Het netwerk wat nu wordt uitgerold, is voor de nabije toekomst toereikend, maar zal wel zo worden gebouwd dat opschaling in de toekomst mogelijk is.

Tegenwoordig is het mobiele netwerk ook volop in beweging, 4G wordt al uitgerold en met 5G wordt hier en daar in de wereld geëxperimenteerd. Deze netwerken worden genoemd als alternatieven voor glasvezel. 4G is echter nog lang niet breed beschikbaar en het mobiele netwerk in ons buitengebied heeft op veel plaatsen geen goede dekking. Bovendien is 4G geen volwaardig alternatief voor glasvezel. Via 4G wordt geen televisie aangeboden, snelheden zijn slechts theoretisch en in de praktijk te duur voor dagelijks gebruik.

Voor televisie kijken gebruiken veel mensen een satellietverbinding. Voor internet is dit geen goede oplossing, omdat de verbinding storingsgevoelig is bij slecht weer en er een vertraging in zit. Dat is bijvoorbeeld niet handig bij online gamen. Ook zijn de snelheden duidelijk lager dan bij glasvezel.

Een glasvezelnetwerk kunt u heel goed vergelijken met een boom. Je hebt de stam, ‘de backbone’, die in een hele dikke kabel om De Kempen heen ligt. Aan die stam zitten de takken, die de buitengebieden ingaan. Daar worden ze verdeeld in nog kleinere glasvezelkabels, ‘de twijgjes’. Die twijgjes gaan door de straten en worden in de woningen gelegd. Dit wordt ook wel ‘Fiber to the Home’ genoemd, oftewel ieder huis zijn eigen glasvezel. Het is een rechtstreekse verbinding met het internet, zonder tussenkomst van verdeelkasten, oude koperkabels of een te lange afstand tot een centrale.

Een glasvezel, ook wel fiber genoemd, is een flinterdun draadje van glas. Allerlei signalen kunnen razendsnel en heel betrouwbaar over zeer grote afstanden door deze draadjes worden doorgegeven met behulp van licht. Licht gaat supersnel; in een miljoenste van een seconde en in alle kleuren van de regenboog. Daarom is glasvezel zo snel en heeft het een enorme bandbreedte.

 

Coöperatie vragen

Het aflossen van de leningen bij de BOM en de Rabobank starten in het 2e jaar, als het netwerk is opgeleverd en er maandelijkse betalingen binnenkomen van de leden. Dit vreemde vermogen wordt in het 2e tot en met ongeveer het 16e jaar afgelost. De inleg van de leden vormt het kapitaal, dus eigen vermogen, van de Lokale Coöperatie. Dit bedrag wordt gebruikt om de aansluitingen aan te leggen. De coöperaties hebben geen winstoogmerk. Zodra de leningen zijn afgelost en het financieel haalbaar is, kan de Lokale Coöperatie uitkeringen doen aan de leden, bijvoorbeeld in de vorm van een bedrag ineens of een korting op de maandelijkse bijdrage. 

 

Voor gebruiksklaar glasvezelnetwerk zijn drie dingen nodig:

Laag 1: Het fysieke netwerk, de buizen en kabels in de grond en de verdeelstations.

Laag 2: Belichting, want informatie wordt bij glasvezel overgebracht met lichtpulsen. Daarvoor is apparatuur (hardware genoemd) nodig en de beheerdiensten (netwerkmanagement) van een bedrijf dat voor die informatieoverdracht kan zorgen.

Laag 3: Diensten zoals het televisiesignaal, internetmogelijkheden en telefonie die gebruikmaken van de glasvezel. Dit zijn de daadwerkelijke producten die iedereen naar keuze kan afnemen bij de providers die wij toegang geven tot ons netwerk.

De leden van de lokale coöperaties gaan gezamenlijk investeren in Laag 1: de kabels en verdeelstations. De belichters en dienstverleners worden ingehuurd en die kosten worden door de leden rechtstreeks aan die dienstverleners betaald. Omdat de leden van de coöperaties eigenaar zijn van Laag 1, bepalen zij mede welke belichters en welke dienstverleners er diensten aan de leden aan mogen aanbieden en onder welke condities.

Iedere gemeente heeft zijn eigen lokale coöperatie: BladelGlas, MoergestelGlas, OirschotGlas en Reusel-DeMierdenGlas. Het bestuur van de lokale coöperaties is gekozen door de leden. Samen hebben wij de coöperatie KempenGlas opgericht. Kempenglas werkt als dochter van de lokale coöperaties. Kempenglas huurt het netwerk van de lokale coöperaties en zorgt voor gezamenlijke inkoop en daarmee voor schaalvoordelen. De lokale coöperaties zijn en blijven eigenaar van het netwerk in hun eigen regio en verhuren het netwerk aan Kempenglas als beheerorganisatie. De leden nemen diensten af via de providers die samenwerken met Kempenglas.

 

Lidmaatschap vragen

Van KempenGlas ontvangt u een factuur, die begint met tellen 14 dagen nadat de glasvezelaansluiting geïnstalleerd is. Let op, het kan zijn dat u dan nog geen werkende verbinding heeft. De facturatie wordt verzorgd door Jos Gerrekens accountants. Mocht u vragen hebben over de factuur dan kunt u die stellen via het e-mailadres kempenglas@gerrekens.nl.

Vanaf 1 oktober 2017 wordt ieder A-, B- of C-lid door KempenGlas gefactureerd.

Van de provider ontvangt u ook een factuur. Deze ontvangt u pas nadat uw diensten over de glasvezelaansluiting volledig in werking zijn.

KempenGlas en de lokale coöperaties zijn coöperaties met ‘uitgesloten aansprakelijkheid’. Dit betekent dat uw aansprakelijkheid nooit groter kan zijn dan uw inleg aan startgeld en ledenkapitaal. Dit is in de statuten van de lokale coöperaties vastgelegd.

Bestuursleden kunnen eventueel wel hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld bij onbehoorlijk bestuur. De voorwaarden daarvoor zijn ook beschreven in de statuten van de lokale coöperaties.

Vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten tot veertien dagen daarna, kan het lid de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.

De lidmaatschapsovereenkomst is van onbepaalde duur en wordt voor minimaal één (1) jaar aangegaan. Na verloop van de initiële looptijd van één (1) jaar kan het lid de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van vier weken en wel door een schriftelijk bericht of e-mail aan de Lokale Coöperatie. Indien de verschuldigde inleg van € 2500 nog niet volledig is voldaan (A- en B-leden), kan het lidmaatschap pas worden beëindigd nadat het resterende bedrag is betaald.

Het lidmaatschap kan ook worden overgedragen, maar alleen aan de opvolgend eigenaar of gebruiker van de onroerende zaak waarin de aansluiting zich bevindt, bijvoorbeeld de nieuwe eigenaar van een woning. Zie hiervoor “Wat als ik ga verhuizen“.

 

Een glasvezelaansluiting wordt door investeerders gezien als ‘vastgoed’ en is dus een blijvende waardeverhoging voor uw woning of bedrijf. Een aanwezige glasvezelaansluiting kan uw woning aantrekkelijker maken voor potentiële kopers.Het lidmaatschap kan worden overgedragen, maar alleen aan de opvolgend eigenaar of gebruiker van de onroerende zaak waarin de aansluiting zich bevindt, bijvoorbeeld de nieuwe eigenaar van een woning. Het overdragende lid en het toetredende lid verzoeken dit door een schriftelijk bericht of e-mail aan de Lokale Coöperatie door middel van het overdrachtsformulier.

De graafgeul is gesloten. Dat betekent dat het netwerk is aangelegd. Woonachtig in het buitengebied en nog geen aansluiting? Inschrijven blijft altijd mogelijk. Het prijskaartje verandert echter wel. Afhankelijk van uw adres dient u rekening te houden met meerkosten. Hoeveel is afhankelijk van de kosten die nodig zijn om de glasvezel in uw woning/bedrijf binnen te krijgen. Daarnaast wordt in ieder geval €500,- administratiekosten in rekening gebracht als gevolg van de late aanmelding. In sommige gevallen zal er vooraf een onderzoek vervuilde grond plaats moeten vinden, deze kosten dienen vooraf voldaan te worden en bedragen €500,-.

 

Diensten vragen

Vrijwel alle alarm- en beveiligingsinstallaties zijn, al dan niet na een aanpassing, prima te combineren met het gebruik van glasvezel. Of dat ook voor uw alarminstallatie geldt, kan de leverancier van de installatie u het beste zelf vertellen.

Een belangrijk aandachtspunt in combinatie met een alarminstallatie is natuurlijk de dekking door uw verzekeringsmaatschappij bij eventueel alarm- en gevolgschade. Iedere verzekeringsmaatschappij stelt andere eisen, maar indien uw alarm over glasvezel wordt aangelegd door een gecertificeerd installateur zal het gebruik van glasvezel naar verwachting geen invloed hebben op de dekking. Vraag hiernaar bij uw verzekeringsmaatschappij.

Ja. Verreweg de meeste PIN-automaten kunnen ook werken in combinatie met glasvezel, eventueel na een technische aanpassing. Vraag hierover informatie bij de leverancier van uw PIN-apparaat.

Ja, dit is in bijna alle gevallen mogelijk. Niet alle faxen zijn echter geschikt voor communicatie via glasvezel. Dit kunt u navragen bij de fabrikant van uw fax.

Ja, in vrijwel alle gevallen u kunt uw huidige telefoonnummer(s) meenemen naar de nieuwe provider. Zeg u telefoonnummer NOOIT op zonder dat daarom verzocht wordt door KempenGlas omdat u anders mogelijk uw nummer wel kwijt raakt. We gaan u nog inhoudelijk informeren als de providers bekend zijn.

Dat hangt af van het soort e-mailadres dat u nu gebruikt.

  • Heeft u nu een e-mailadres van uw huidige provider (bijvoorbeeld eindigend op @kpnmail.nl of @upcmail.nl) dan vervalt dit mailadres wanneer u overstapt naar een andere provider. Sommige providers bieden de service om e-mail voor een bestaand e-mailadres door te sturen naar een nieuw e-mailadres. Informeer hiernaar bij uw huidige aanbieder.
  • Heeft u een gratis e-mailadres via Hotmail, Gmail of Outlook, dan verandert er niets. Dit soort mailadressen zijn overal via internet toegankelijk en niet gebonden aan een provider. Datzelfde geldt voor e-mailadressen die u zelf heeft aangevraagd zoals info@uwbedrijfsnaam.nl. Ook die wijzigen niet en kunt u gewoon gebruiken met glasvezel.

Op het moment van inschrijving als lid van de lokale coöperatie betaal je administratiekosten (inschrijfgeld) en breng je eenmalig ledenkapitaal in. Op het moment dat het netwerk operationeel is, ga je een maandelijks bedrag betalen. Dat maandelijks bedrag bestaat uit twee delen. Namelijk de kosten voor rente en aflossing van de externe financiering, kosten voor het beheer en onderhoud van het netwerk plus en de kosten voor de diensten die je naar keuze gaat afnemen (televisie, internet en telefonie). Je ontvangt twee facturen, eentje van KempenGlas en een van je serviceprovider. Afhankelijk van je gekozen lidmaatschap komt dit in zijn totaliteit uit op ongeveer € 65.

Momenteel hebben we 3 providers voor de particulieren en 6 voor de zakelijke leden. Kempenglas heeft een volledig open netwerk, een netwerk waar alle dienstverleners gebruik van kunnen maken. Overeenkomsten afsluiten met providers vergt echter veel tijd. We streven ernaar om zoveel mogelijk verschillende providers op het netwerk te krijgen. Kijk onder Diensten voor meer informatie.

 

 

Aanleg vragen

We hebben dit overwogen, maar zien er vanaf. De aanleg van een dergelijk kostbaar netwerk is specialistisch werk, waarbij goed rekening gehouden moet worden met reeds aanwezige kabels en netwerken. Bovendien zou de garantie een probleem zijn als we het netwerk zelf zouden aanleggen. Daarom is de aanleg uitbesteed aan Spitters.

Voordat er met de graafwerkzaamheden in uw buurt begonnen wordt, komt er iemand bij u langs om te ‘schouwen’. Samen met deze specialist bekijkt u de meest ideale locatie voor de glasvezelaansluiting in uw woning. Dat is voor veel woningen hetzelfde punt als waar ook nu de kabel voor de telefoon binnenkomt. Bij voorkeur in de meterkast waar ook al een vrij 230 Volt stopcontact zit om straks de glasvezelapparatuur bij u in huis in te kunnen steken.

Nee, in bijna alle gevallen blijft uw voortuin en oprit intact. In het buitengebied zal mogelijk wel deels gegraven moeten worden (van putje naar putje boren is wel mogelijk) De aannemer werkt met zogenaamde tuinboringen. Hierdoor wordt de glasvezel als het ware onder uw tuin door geschoten. Bij uw gevel wordt vervolgens de kabel in uw huis binnen gebracht en naar uw meterkast of een andere locatie geleid. Dat gebeurt altijd in overleg met u als bewoner.

Alleen in de straten waar het netwerk toch doorheen moet om de buitengebieden zo doelmatig mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten met elkaar te kunnen verbinden. Bewoners van die straten kunnen lid worden van de coöperatie en worden daar persoonlijk van op de hoogte gesteld. Het is niet onze doelstelling de kernen te gaan verglazen en de concurrentie aan te gaan met bestaande netwerkleveranciers daar. Onze prioriteit ligt bij de buitengebieden, omdat die minder aantrekkelijk zijn voor commerciële partijen en daarom vaak worden overgeslagen of met hoge kosten worden geconfronteerd.