KempenGlas en de lokale coöperaties zijn coöperaties met ‘uitgesloten aansprakelijkheid’. Dit betekent dat uw aansprakelijkheid nooit groter kan zijn dan uw inleg aan startgeld en ledenkapitaal. Dit is in de statuten van de lokale coöperaties vastgelegd.

Bestuursleden kunnen eventueel wel hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld bij onbehoorlijk bestuur. De voorwaarden daarvoor zijn ook beschreven in de statuten van de lokale coöperaties.