Het aflossen van de leningen bij de BOM en de Rabobank starten in het 2e jaar, als het netwerk is opgeleverd en er maandelijkse betalingen binnenkomen van de leden. Dit vreemde vermogen wordt in het 2e tot en met ongeveer het 16e jaar afgelost. De inleg van de leden vormt het kapitaal, dus eigen vermogen, van de Lokale Coöperatie. Dit bedrag wordt gebruikt om de aansluitingen aan te leggen. De coöperaties hebben geen winstoogmerk. Zodra de leningen zijn afgelost en het financieel haalbaar is, kan de Lokale Coöperatie uitkeringen doen aan de leden, bijvoorbeeld in de vorm van een bedrag ineens of een korting op de maandelijkse bijdrage.