Hoe verloopt de maandelijkse facturatie?

Van KempenGlas ontvangt u een factuur, die begint met tellen 14 dagen nadat de glasvezelaansluiting geïnstalleerd is. Let op, het kan zijn dat u dan nog geen werkende verbinding heeft. De facturatie wordt verzorgd door Jos Gerrekens accountants. Mocht u vragen hebben...

Ben ik als lid aansprakelijk?

KempenGlas en de lokale coöperaties zijn coöperaties met ‘uitgesloten aansprakelijkheid’. Dit betekent dat uw aansprakelijkheid nooit groter kan zijn dan uw inleg aan startgeld en ledenkapitaal. Dit is in de statuten van de lokale coöperaties vastgelegd. Bestuursleden...

Wat als ik mijn lidmaatschap wil opzeggen?

Vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten tot veertien dagen daarna, kan het lid de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. De lidmaatschapsovereenkomst is van onbepaalde duur en wordt voor minimaal één (1) jaar aangegaan. Na verloop van de initiële...

Wat als ik ga verhuizen?

Een glasvezelaansluiting wordt door investeerders gezien als ‘vastgoed’ en is dus een blijvende waardeverhoging voor uw woning of bedrijf. Een aanwezige glasvezelaansluiting kan uw woning aantrekkelijker maken voor potentiële kopers.Het lidmaatschap kan worden...

Wat als ik pas later mee wil doen?

De graafgeul is gesloten. Dat betekent dat het netwerk is aangelegd. Woonachtig in het buitengebied en nog geen aansluiting? Inschrijven blijft altijd mogelijk. Het prijskaartje verandert echter wel. Afhankelijk van uw adres dient u rekening te houden met meerkosten....