Lidmaatschap

Hoe verloopt de maandelijkse facturatie?

Van KempenGlas ontvangt u een factuur, die begint met tellen 14 dagen nadat de glasvezelaansluiting geïnstalleerd is. Let op, het kan zijn dat u dan nog geen werkende verbinding heeft. De facturatie wordt verzorgd door Jos Gerrekens accountants. Mocht u vragen hebben over de factuur dan kunt u die stellen via het e-mailadres kempenglas@gerrekens.nl. Vanaf 1 oktober 2017 wordt ieder A-, B- of C-lid door KempenGlas gefactureerd. Van de provider ontvangt u ook een factuur. Deze ontvangt u pas nadat…

0
Read More

Ben ik als lid aansprakelijk?

KempenGlas en de lokale coöperaties zijn coöperaties met ‘uitgesloten aansprakelijkheid’. Dit betekent dat uw aansprakelijkheid nooit groter kan zijn dan uw inleg aan startgeld en ledenkapitaal. Dit is in de statuten van de lokale coöperaties vastgelegd. Bestuursleden kunnen eventueel wel hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld bij onbehoorlijk bestuur. De voorwaarden daarvoor zijn ook beschreven in de statuten van de lokale coöperaties.

0
Read More

Wat als ik mijn lidmaatschap wil opzeggen?

Vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten tot veertien dagen daarna, kan het lid de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden. De lidmaatschapsovereenkomst is van onbepaalde duur en wordt voor minimaal één (1) jaar aangegaan. Na verloop van de initiële looptijd van één (1) jaar kan het lid de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van vier weken en wel door een schriftelijk bericht of e-mail aan de Lokale Coöperatie. Indien de verschuldigde inleg van € 2500 nog niet volledig…

0
Read More

Wat als ik ga verhuizen?

Een glasvezelaansluiting wordt door investeerders gezien als ‘vastgoed’ en is dus een blijvende waardeverhoging voor uw woning of bedrijf. Een aanwezige glasvezelaansluiting kan uw woning aantrekkelijker maken voor potentiële kopers.Het lidmaatschap kan worden overgedragen, maar alleen aan de opvolgend eigenaar of gebruiker van de onroerende zaak waarin de aansluiting zich bevindt, bijvoorbeeld de nieuwe eigenaar van een woning. Het overdragende lid en het toetredende lid verzoeken dit door een schriftelijk bericht of e-mail aan de Lokale Coöperatie door middel van…

0
Read More

Wat als ik pas later mee wil doen?

De graafgeul is gesloten. Dat betekent dat het netwerk is aangelegd. Woonachtig in het buitengebied en nog geen aansluiting? Inschrijven blijft altijd mogelijk. Het prijskaartje verandert echter wel. Afhankelijk van uw adres dient u rekening te houden met meerkosten. Hoeveel is afhankelijk van de kosten die nodig zijn om de glasvezel in uw woning/bedrijf binnen te krijgen. Daarnaast wordt in ieder geval €500,- administratiekosten in rekening gebracht als gevolg van de late aanmelding. In sommige gevallen zal er vooraf een…

0
Read More